poniedziałek, 6 lutego 2012

1%


Druhny i druhowie Szanowni Państwo Przyjaciele

Kolejny rok rozliczając swoje dochody za rok 2011, każdy może przeznaczyć 1% swojego podatku na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego. Taką możliwość daje od 1 stycznia 2004 ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją pożytku publicznego - największą organizacją wychowawczą w Polsce.
Żeby przekazać podatek  na Hufiec Powiatu Trzebnickiego- należy w terminie składania zeznania rocznego  (1.01.2012 – 30.04.2012) wypełniając  stosowny PIT zadeklarować  kwotę podatku 1% wpisując, NR KRS ( Krajowy Rejestr Sądowy) 0000264246
oraz w punkcie  „Informacje Uzupełniające” nazwę jednostki Chorągiew Dolnośląska Hufiec Powiatu Trzebnickiego im. Tadeusza Zawadzkiego PS. „Zośka”Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym powinien podać szczegółowy cel przekazania 1%, aby pieniądze trafiły do konkretnej jednostki harcerskiej (np. Drużyna lub Szczep). Informację tę zamieszcza się w dziale "Informacje uzupełniające" (poz. 132-134 - PIT-28, poz. 308-310 - PIT-36, poz. 108-119 - PIT-36L, poz. 127-129 - PIT-37, poz. 61-63 - PIT-38). 
Również tam podać można dane ułatwiające kontakt z podatnikiem, a także wyrazić zgodę na udostępnienie naszej organizacji przez Urząd Skarbowy imienia, nazwiska, adresu oraz wysokości przekazywanej kwoty.(W punkcie „Wyrażam Zgodę” zaznaczamy krzyżyk.)
Jest to dla nas bardzo ważna informacja, będziemy mogli imiennie podziękować, wpisać na listę osób do których będziemy wysyłać kartki z pozdrowieniami z okazji „Dnia Myśli Braterskiej” lub kartki świąteczne, życzliwie się uśmiechać.
Dlaczego warto przekazać 1% swojego podatku na Hufiec Powiatu Trzebnickiego?
 • ZHP to największe stowarzyszenie wychowawcze w Polsce.
 • ZHP uczy jak być pożytecznym, samodzielnym i odpowiedzialnym.
 • ZHP zrzesza i obejmuje opieką 100 tys. dzieci i młodzieży.
 • w ZHP pracuje społecznie ponad 10 tys. instruktorów – wychowawców.
 • ZHP wychowuje dobrych ludzi.
 • ZHP to organizacja o 100-letniej tradycji.
 • ZHP to gwarancja rzetelnego wydatkowania pieniędzy.
To inwestycja w dzieci Twoje, Twoich bliskich, Twoich znajomych.
ZHP to organizacja, która potrzebuje Twojej pomocy! Od 2004 roku każdy podatnik może przekazać 1% swojego podatku na dowolną organizację pożytku publicznego. Związek Harcerstwa Polskiego jest największą tego typu organizacją. Co zrobimy z otrzymanymi środkami?
 • Przekażemy do środowisk harcerskich - drużyn, szczepów, które przeznaczą je na dofinansowanie obozów dla najuboższych dzieci, zakup i remont sprzętu obozowego, dofinansowanie biwaków i rajdów harcerskich, zakup materiałów programowych do pracy śródrocznej.
 • Dofinansujemy pracę drużyn w najbiedniejszych regionach kraju, szczególnie na wsi,
 • Dofinansujemy naszą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - ruch Nieprzetartego Szlaku.
 • Dofinansujemy harcerskie specjalności.
 • Przygotujemy nowe programy wychowawcze zachowując zasadę tradycyjne wartości – nowoczesny program
 • Dofinansujemy kształcenie drużynowych, liderów naszej organizacji.

WAŻNE - ze strony Ministerstwa Finansów:

Na stronie Ministerstwa Finansów, pod adresem: www.mf.gov.pl/dokument.php dostępne są już wzory formularzy PIT do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2011. W zakresie odliczeń 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego formularze te zawierają istotną zmianę w porównaniu z dotychczas stosowanymi. 
W rozliczeniu za rok 2011 podatnik nie będzie podawał nazwy organizacji pożytku publicznego - nie ma takiej rubryki - a jedynie numer KRS organizacji, na rzecz której chce przekazać 1% należnego podatku.
Jest to z pewnością ułatwienie, gdyż nazwy organizacji są czasem długie i skomplikowane, a zdarzały się przypadki, w których z powodu błędnie wpisanej przez podatnika nazwy OPP urzędy skarbowe nie przekazywały 1%.

1 komentarz: