poniedziałek, 6 lutego 2012

System Odznaczeń

      Odznaczenia 26 Szczepu Agricola 
      Do każdego pionu (zuchy,harcerze ,wędrownicy)zostały dobrane odpowiednie kategorie w których można zdobyć odznaczenia. Odznaczenie będą zdobywane w drużynach /gromadach na podstawie "karty odznaczenia ", która powinna zawierać: zadanie, date wykonania i potwierdzenie drużynowego, przybocznego). Gdy dany zuch/harcerz wykona wszystkie zadania na daną odznakę, drużynowy oddaje wypełnioną kartę odznaczenia Radzie 26 Szczepu Agricola.
Odznaczenia przyznawane będą na uroczystościach i apelach 26 Szczepu Agricola.
Noszonę będą na prawej patce kieszeni munduru.
Odznaczenie traci swoją ważność po upływie roku, można je zdobywać co roku.


Wymagania :

Zuchy:
  1. Za zasługi w Gromadzie(tj. zaangażowanie na zbiórkach,wyjazdach itp. czynny udział w jak największej liczbie zbiórek gromady .....)

2. Udziała w uroczystościach  takich jak  święta narodowe(udział w uroczystościach obstawianych przez nasz Szczep/Gromadę, systematycznie przez cały rok)  

3. Akcje zarobkowe w szczepie (udział w 3 akcjiach zarobkowych szczepu)

Harcerze:
1.  Zasługi w drużynie(zaangażowanie w prace drużyny, aktywny udział w zbiórkach i wyjazdach)

2. Udział w  uroczystościach takich jak święta narodowe (udział w uroczystościach obstawianych przez nasz Szczep/Drużynie, systematycznie przez cały rok)

3.Udział w akcjach zarobkowych w szczepie (udział w 4 akcjach zarobkowych szczepu)

Wędrownicy:
1. Zasługi w drużynie oraz udział w wędrówkach wyjazdach ,biwakach ,zlotach itd) 

2. Udziała w uroczystościach takich jak święta narodowe (udział w uroczystościach obstawianych przez nasz Szczep/Drużynę, systematycznie przez cały rok)  

3.Akcje zarobkowe w szczepie (udział w 5 akcjach zarobkowych szczepu)

Kategoria DODATKOWA dla zuchów, harcerzy i wędrowników: 
-Udział w akcjach charytatywnych (WOŚP, paczki na mikolajki dla dzieci z domu dziecka itp. ) 

Do pobrania: 
Karta Zdobywania Odznaczenia

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza