środa, 22 lutego 2012

L1/2012Związek Harcerstwa Polskiego                                                                  Czeszów 22.02.2012.
Komendantka                                                            
26 Szczepu „Agricola”


ROZKAZ  L.1/ 2012

Druhny i Druhowie!

„Najlepszy sposób osiągnięcia szczęścia – to rozsiewanie go wokół siebie.”
Robert Baden – Powell

22 luty jest szczególnym dniem dla każdego harcerza. Dzień Myśli Braterskiej obchodzony na pamiątkę założyciela skautingu Roberta Baden – Powella przypomina nam -harcerzom jak ważną rzeczą jest rozsiewanie braterstwa wokół innych ludzi. Życzę Wam drodzy Harcerze abyście umieli siać radość, dobro, zaufanie wśród bliźnich, ale przede wszystkim abyście te wartości pielęgnowali sami w sobie, bo tylko wtedy będziecie umieli je w pełni podarować innym.
Komendantka

1. WYJĄTKI Z ROZKAZU KOMENDANTA HUFCA L3/2012 Z DNIA 08.02.2012
 3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
3.1 Powołuję Zespół Programowy Hufca „Róża Wiatrów” w składzie:
(…) dh. Andżelika Smolarek
     dh. Agata Mokrzycka


2. WYSTĄPIENIA
2.1 Wykluczam na wniosek własny druhnę Annę Szadkowską z 26 Szczepu Agricola.

3. MIANOWANIA I ZWOLNIENIA
3.1. Zwolnienia
Zwalniam na wniosek własny druhnę Annę Szadkowską z funkcji zastępcy komendantki szczepu do spraw kształcenia. Dziękuję Druhnie za sprawowaną funkcje.
12. POCHWAŁY, WYRÓŻNIENIA, NAGRODY
12. 1 Udzielam pochwały druhnie Agacie Mokrzyckiej za przygotowanie Wigilii Szczepowej.
12.2 Udzielam pochwały druhom i druhnom, którzy ukończyli kurs przewodnikowski „Cztery żywioły”:  dh. Agacie Mokrzyckiej sam.
                  dh. Alicji Szczepanik sam.
                  dh. Darii Wyrzykowskiej pion.
                  dh. Pawłowi Łukaszewskiemu
                  dh. Dawidowi Stecowi
12.3 Udzielam pochwały 8 DW Armagedon za przeprowadzenie akcji społecznej dla mieszkańców Czeszowa „Pod prąd – oswoić komputer”.
12.4 Udzielam pochwały dh. Pawłowi Łukaszewskiemu za założenie strony internetowej szczepu.
12.4 Udzielam pochwały Radzie Szczepu za ostatnie owocne obrady szczepu.
12.5 Udzielam pochwały druhnom: Agacie Mokrzyckiej sam. i Andżelice Smolarek sam. za pracę w zespole programowym hufca „Róża Wiatrów”.

13. INNE
13. 1 Przypominam o zapłaceniu składek harcerskich drużyn i instruktorów do 20 marca.

Czuwaj!
Komendantka
26 Szczepu „Agricola”
phm. Paulina Muszyńska HR


    

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza