środa, 28 listopada 2012

Konkurs Fotograficzny


Komenda 26 Szczepu Agricola i Rada Szczepu ogłasza konkurs fotograficzny dla zastępów!


„MÓJ ZASTĘP MOI PRZYJACIELE”


Cele konkursu:
- szerzenie idei braterstwa w zastępie;
- integracja zastępu;
- zdobywanie sprawności fotoamatora**/ fotografa***;

Drodzy zastępowi drużyn harcerskich, starszoharcerkich, drużyny wędrowniczej* oraz drodzy szóstkowi gromad zuchowych wraz ze swoją drużyną*, zastępem/szóstką możecie wziąć udział w konkursie fotograficznym „Mój zastęp moi przyjaciele” . Konkurs polega na stworzeniu antyramy ze zdjęciami (min. 5 zdjęć) w których ukażecie, że przyjaźń i braterstwo to ważne wartości budujące zastęp i że są one w waszych zastępach obecne.
Warunki konkursu:
- umieszczenie w antyramie minimum 5 zdjęć ukazujących zastęp w przyjacielskim, braterskim działaniu;
- zdjęcia muszą być opisane;
- w antyramie ma znajdować się krótkie uzasadnienie w dowolnej formie np. listu, notatki, dlaczego braterstwo i przyjaźń w waszym zastępie są istotne, i  w jaki sposób oraz dlaczego staracie się je rozwijać i zaszczepiać w innych.
- w antyramie musi znajdować się tytuł konkursu „Mój zastęp moi przyjaciele” lub zamiast tytułu może być cytat, hasło nawiązujące do braterstwa i przyjaźni.
- w antyramie w widocznym i centralnym miejscu ma znajdować się nazwa zastępu a pod nią nazwa drużyny;
- mile widziana kreatywność, twórczość oraz oryginalność pracy J forma wklejania zdjęć, dodatkowych elementów, opisów, rysunków jest dowolna;
- prace należy oddać do 14 grudnia na Wigilii Szczepu;
- rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 grudnia podczas Wigilii Szczepu;
- najlepsze prace zostaną nagrodzone;

Jeżeli istnieje problem z pozyskaniem antyramy proszę zwrócić się do komendantki szczepu.

CZUWAJ !
Komenda i Rada 26 Szczepu Agricola


* drużyna wędrownicza może wziąć udział w konkursie jako całość, ponieważ nie jest podzielona na zastępy, natomiast z  drużyn harcerskich, gromad zuchowych startują zastępy/szóstki.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza