czwartek, 15 listopada 2012

XXII Jesienny Biwak Integracyjny


WIADOMOŚCI Z CHORĄGWI

 

XXII Jesienny Biwak Integracyjny
Drużynowych Chorągwi Dolnośląskiej
Związku Harcerstwa Polskiego

Organizatorzy:
w  Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP im. Hm. Stefana Mirowskiego,
w  Referat Harcerski Chorągwi Dolnośląskiej ZHP,
CEL:
w  Przekazanie uczestnikom biwaku informacji o tym, jak przygotować obóz za granicą,
w  Integracja i wymiana doświadczeń między drużynowymi różnych środowisk,
w  Pokazanie, jak w ciekawy sposób promować swoje działania poza ZHP
w  Przedstawić w jaki sposób nawiązać współpracę ze Skautami
w  Zmotywowanie drużynowych do pracy z drużyną
 Termin i miejsce biwaku:
w  30.11.2012 – 02.12.2012 rok,
w  Trzebnica.
w  Liczba miejsc ograniczona do 60 osób
Zgłoszenia na biwak:
w  Zgłoszenia wraz z kserem dowodu wpłaty wpisowego należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 23 XI
w  Zgłaszamy się  tylko i wyłącznie na stronie:
w  Wpisowe w wysokości 20 zł  za osobę należy wpłacić na konto:

NORDEA Bank Polska S.A. we Wrocławiu
Nr konta: 84 1440 1156 0000 0000 0410 4803
Tytułem: XXII JBI, Imię i nazwisko, hufiec
Uczestnicy:
w  Uczestnikami biwaku mogą być drużynowi i przyboczni drużyn harcerskich 
i starszoharcerskich,
w  Absolwenci kursów drużynowych harcerskich,
w  Instruktorzy pełniący funkcję namiestnika harcerskiego w hufcu,
w  Instruktorzy zajmujący się programem pionu harcerskiego w hufcu,
w  Uczestnicy stawiają się na miejsce biwaku do godziny 18.00,
w  Zakończenie biwaku planowane jest na godzinę 12.00 w niedzielę.
Co należy zabrać?
w  Pełne umundurowanie,
w  Śpiwór,
w  Obuwie zmienne,
w  Strój na bal- czyli przebieramy się za różnych mieszkańców Ziemi
w  Notatniki i pisadła,
w  Mile widziane urządzenia grające,
w  Dużo pomysłów i sił.
Uwaga! Ponad to ogłaszamy konkurs:
  Skauting to podróże. Te małe i te duże. Każdego z was zapraszamy do podzielenia się z pozostałymi uczestnikami JBI swoimi wspomnieniami ze skautowych podróży- dalekich do innych krajów, na drugi koniec Polski, bądź do tych po małej ojczyźnie blisko domu.
Zasady:
·         Każdy z uczestników JBI przywozi ze sobą jedno zdjęcie z wybranej skautowej podróży, wyprawy, wycieczki-takiej, która zostawiła w nim wspomnienia, dała mu radość
·         Zdjęcie przyklej na zieloną kartkę ( najlepiej grubości bloku technicznego) formatu A4 lub A5
·         Pod zdjęciem zamieść podpis w formie jednego zadania- niech podpis pokazuje innym dlaczego ta podróż była taka ważna, wyjątkowa, dlaczego ją wspominasz
·         Zdjęcia zostaną wywieszone na biwakowej wystawie
·          Podczas biwaku odbędzie głosowanie. Autor zdjęcia, które otrzyma największą liczbę głosów otrzyma nagrodę niespodziankę 
Co zapewniamy?
w  Obiad w sobotę
w  Wrzątek,
w  Bal pod hasłem  "Co kraj to obyczaj" 
w  Warsztaty na temat współpracy zagranicznej
w  Pamiątkowy znaczek,
w  Dużo zabawy na wysokim poziomie.
Postanowienia końcowe:
w  Osoby, które nie zgłoszą się w terminie, nie będą mogły brać udziału w biwaku.
w  Postanowienia końcowe oraz wszelkie zmiany są w gestii organizatorów, na biwaku należy przestrzegać zasad harcerskiego postępowania.

Plan Biwaku
30.11.2012 r. (piątek)
Do 18 00 - zakwaterowanie uczestników, kolacja
18 40-19 00 – apel rozpoczynający biwak
20 00 – 22 00 - Bal „Co kraj to obyczaj”
22 00 – 8 00 – cisza nocna
26.11.2011 r. (sobota)
  8 00 – 9 00 - toaleta poranna, śniadanie
  9 00 – 11 30 – geograficzna gra terenowa
12 00 – 13 30- Jak zorganizować obóz za granicą /grupa WWD – Instruktor w świecie pracodawcy
13 30 – 14 00 - obiad
15 00 – 18 30 -   Jak promować swoje działania poza ZHP? Oraz Nawiązanie współpracy ze skautami krok po kroku
 / grupa WWD – jak wykorzystać instruktorskie atuty w życiu zawodowym
18 30 – 19 00 - kolacja
19 00 – 22 00 -  dyskusja typu Open Space
23 00 – 8 00 – cisza nocna
27.11.2011 r. (niedziela)
  8 00 – 9 00  - toaleta poranna, śniadanie.
  9 00 – 11 00 – Spotkanie podróżnikami- czyli jak za grosze zwiedzić świat
  12 00 - apel końcowy.
  13 00 - wykwaterowanie uczestników.

III Wędrowniczy Biwak Fabularny


Brak planów na Andrzejki? Chęć przeżycia niesamowitej przygody? Nic prostszego! Na oba problemy można zaradzić, decydując się na udział w III Wędrowniczym Biwaku Fabularnym "W.A.J.D.A.", który odbędzie się we Wrocławiu w terminie od 30 listopada do 2 grudnia. Wpisowe, wysokości 11 zł, należy wpłacić do 23 listopada.

Jeżeli drużyny wybierają się ze szczepu na JBI i Warsztaty Wędrownicze proszę mnie poinformować.
Czuwaj!
Komendantka Szczepu

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza